Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, var invitert alle til å ta del i prosjektet.

May 2020 - September 2023.

Norsk.

English.


Les om vår siste samling: Matlagingsverksted og presetasjoner
︎︎︎ Alrek Helseklynge 
︎︎︎ KORO

Nettstedet er støttet av Bergen Kommune.
Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, inviteres alle til å ta del i prosjektet.

Norsk.

English.


amberablett.com


︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Alrek Helseklynge
︎︎︎ KORO


Om prosjektet.
Plommetrærne på Alrek er et inkluderende og langvarig kunstprosjekt utviklet av den Bergensbaserte kunstneren Amber Ablett på bestilling fra Kunst i offentlege rom, for Alrek Helseklynge.

Verket samler et fellesskap av folk både fra Alrek Helseklynge og utenfra. De fem plommetrærne plantet i hagen til Årstadveien 17 inviterer til dette gjennom planting, hagearbeid, fruktplukking og deling av oppskrifter.

Alrek Helseklynge er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen i Vestlandet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Vestland fylkeskommune (tannhelsetjenesten), Helse Bergen, Folkehelseinnstituttet og VID vitenskapelige høyskole. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Plommetrærne på Alrek ønsker å skape et fellesskap og en kultur for samarbeid mellom alle med tilknytning til bygget. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter, kantineansatte og byggets naboer og besøkende, inviteres alle til å ta del i prosjektet. Dette fellesskapet utvider begrepet samarbeid, nøkkelen i visjonen for Alrek, og inviterer alle som jobber i og bruker bygget: nemlig de som er med på å forme hverdagen i bygget.

Plommetrærne ble plantet på tomtegrensen til bygget, slik at grenene, blomstene og fruktene vil strekke seg utover, både på byggets område og utenfor. Som et poetisk speil på Alrek og helseforskningen, hører de delvis til organisasjonen, men også til byen og dens innbyggere.

Dette prosjektet inkluderer også naboene: både de nærmeste som ser utover mot bygget, og innbyggerne i den større byregionen. Et av Alreks mål er å knytte, både i teori og praksis, bygningen og de som bruker den til byen; Men også hvordan innbyggerne bruker den når de ikke lenger trenger Alrek (eller andre helsetjenester).

Slik illustrerer de nærmeste naboene denne ideen: et tydelig eksempel på hvordan helseforskning kan påvirke byen og den større befolkningen.

Plommetrær har vokst i Norge siden de ble introdusert til klostre på 1100-tallet. På Vestlandet er det vanlig å se gårder med frukttrær, takket være mildere klima som kommer fra golfstrømmen. Plommer har blitt en viktig del av norsk tradisjonsmat, i syltetøy, kaker og vin. Bergen, så vel som hele Norge, vokser og får innflytelse fra mange forskjellige kulturer fra hele verden. Matveien er en måte vi kan være åpne for og lære om andre tradisjoner.

Det utholdende arbeidet det er å jobbe med noe levende, som et plommetre, reflekterer den holistiske rollen som tid har: både i helsearbeid og i hvordan måten vi bruker bygget endrer seg over tid. Vi kan aldri helt forutsi hvordan et nytt bygg vil bli brukt før det er levd inn. Bygget fortsetter å vokse rundt de som tar det i bruk, og blir formet av hvordan de bruker det. Å trekke linjer mellom bygget og vekstsykluser peker til en sakte, men sikker og jordnær utvikling av idéer, læring og forskning.

Prosjektet blir åpnet opp og delt på mange måter, som verksteder, brev og en loggbok i resepsjonen på Alrek Helseklynge. Mer om dette under Om trærne, Hageverksted, Brev og oppskrifter.

Abonnér gjerne på vårt nyhetsbrev ved å sende en mail til plommepaalrek@gmail.com

Håper å se deg på verkstedene våre!

Amber AblettDette prosjektet er på oppdrag fra KORO og nettsiden er støttet av Bergen kommune.
Oversettelse: Villvin Gulbrandsrød