Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, var invitert alle til å ta del i prosjektet.

May 2020 - September 2023.

Norsk.

English.


Les om vår siste samling: Matlagingsverksted og presetasjoner
︎︎︎ Alrek Helseklynge 
︎︎︎ KORO

Nettstedet er støttet av Bergen Kommune.
Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, inviteres alle til å ta del i prosjektet.

Norsk.

English.


amberablett.com


︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Alrek Helseklynge
︎︎︎ KORO


Brev.

September 2020: Brev håndlevert til naboer
Desember 2020: Nettbasert arbeidsark mars 2021: Nettbasert arbeidsark Desember 2021: Brev levert til naboer for hånd
November 2022: Brev håndlevert til naboer


Mens hun utviklet dette prosjektet var Amber opptatt av hvor det nye bygget for Alrek Helseklynge var plassert, omringet av boliger. Dette nye bygget kom til å bli utsikten i hverdagen til de nærmeste beboerne, eller til de som pendlet gjennom området: hvordan kunne de bli inkludert i samarbeidet, som er kjernen av Alreks ideologi?

I september i 2020, ble 250 brev trykket hos en lokal gruppe med trykkunstnere, Pamflett, somholder til nederst i Møllendalsveien. De ble printet med risogafi, en automatisert form for silketrykk, og ble levert til 250 postkasser i Alreks nabolag. Brevet introduserte prosjektet og trærne, og inviterte naboene til å melde seg på neste dugnad. Flere naboer tok kontakt på epost for å melde sin interesse, og noen har siden blitt med å ta vare på trærne.

I desember 2021, etter en rekke med koronanedstengninger, ble et annet brev sendt til naboene for å holde dem oppdatert på hva som hadde skjedd med trærne det siste halvannet året, og for å oppmuntre naboene til å ta del i det.