Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, inviteres alle til å ta del i prosjektet.

Norsk.

English.


Neste hendelse: 12 april 2023

Siste hendelse: Kaffepause 26 September 2022
︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Alrek Helseklynge 
︎︎︎ KORO

Nettstedet er støttet av Bergen Kommune.
Et fellesskap av mennesker i og utenfor Alrek Helseklynge, for å plante, ta vare på og plukke frukt fra fem plommetrær plantet i hage til Årstadveien 17. Studenter, ansatte, forskere, administrasjon, pasienter,  kantineansatte og byggets naboer og besøkende, inviteres alle til å ta del i prosjektet.

Norsk.

English.


amberablett.com


︎︎︎ Email
︎︎︎ Instagram
︎︎︎ Alrek Helseklynge
︎︎︎ KORO


Brev.

september 2020
desember 2020
mars 2021
desember 2021


Mens hun utviklet dette prosjektet var Amber opptatt av hvor det nye bygget for Alrek Helseklynge var plassert, omringet av boliger. Dette nye bygget kom til å bli utsikten i hverdagen til de nærmeste beboerne, eller til de som pendlet gjennom området: hvordan kunne de bli inkludert i samarbeidet, som er kjernen av Alreks ideologi?

I september i 2020, ble 250 brev trykket hos en lokal gruppe med trykkunstnere, Pamflett, somholder til nederst i Møllendalsveien. De ble printet med risogafi, en automatisert form for silketrykk, og ble levert til 250 postkasser i Alreks nabolag. Brevet introduserte prosjektet og trærne, og inviterte naboene til å melde seg på neste dugnad. Flere naboer tok kontakt på epost for å melde sin interesse, og noen har siden blitt med å ta vare på trærne.

I desember 2021, etter en rekke med koronanedstengninger, ble et annet brev sendt til naboene for å holde dem oppdatert på hva som hadde skjedd med trærne det siste halvannet året, og for å oppmuntre naboene til å ta del i det.